Ένα καρέ κούρεμα δείχνει πάντα πιο ελκυστικό και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου εάν συνοδεύεται με ανταύγειες σε τόνους κοντά στη βάση χρώματος του μαλλιού.